sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

SOOK Travel ทริปที่ 4 เกาะเกิด จ. พระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1


SOOK Travel ทริปที่ 4 เกาะเกิด จ. พระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1

ตามรอยเส้นทางสายบุญที่กรุงเก่าอยุธยา ณ เกาะเกิด จ. พระนครศรีอยุธยา

กราบสักการะขอพรหลวงพ่อดำ ดูแลสุขภาพกายใจด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียนรู้นานาประโยชน์จากพืชสมุนไพร ยืดเหยียดให้ผ่อนคลายด้วยม้ายืน สัมผัสความสุขจากสิ่งรอบตัว