sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

SOOK สมาธิ...แค่มีสติก็มีสุข...

พฤษภาคม 60 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 13.00-15.00 น. วิทยากร : อ.กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK สมาธิ...แค่มีสติก็มีสุข...
 • ชื่อวิทยากร : อ.กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข
 • เดือน : พฤษภาคม 60
 • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : Event Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • รับจำนวน : -
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : ส่ง ชื่อ-นามสกุล อายุ  ที่อยู่ และเบอร์โทร   มาที่                                                            
  E-mail: activity.thc@thaihealth.or.th,  
  LINE ID: Thaihealth_Center, หรือ SMS
  หรือติดต่อตามข้อมูลที่ระบุท้ายกิจกรรม

  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร  08-1731-8270 หรือ 02-343-1500 กด 2

 • รายละเอียด : มาเรียนรู้เรื่องราวของสมาธิแบบย่อยง่ายใน ‘SOOK สมาธิ...แค่มีสติก็มีสุข’ ไม่ต้องเข้าวัด ไม่ต้องเข้าใจศาสนาแบบลึกซึ้ง ก็สามารถเรียนรู้แนวคิด วิธีการฝึกอย่างถูกต้อง และประโยชน์ที่ผู้ฝึกสมาธิจะได้รับได้ อธิบายง่าย ๆ ด้วยเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังมี workshop ทดสอบสมาธิ เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับใช้กับ lifestyle ของตัวเองอีกด้วย

  บรรยายโดย อ.กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข เจ้าของหลักสูตรสร้างสุขภาพดีได้ ง่ายแบบกล้วย ๆ และไขรหัสชีวิต 3 ส. ที่การันตีโดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน ผู้สนใจสามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ