sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

โยคะภาวนา

พฤษภาคม 60 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 60 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยากร : ครูกุลธิดา แซ่ตั้ง สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน


 • ชื่อกิจกรรม : โยคะภาวนา
 • ชื่อวิทยากร : ครูกุลธิดา แซ่ตั้ง สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
 • เดือน : พฤษภาคม 60
 • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 60 เวลา 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ณ ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : ส่ง ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ และเบอร์โทร มาที่ E-mail: activity.thc@thaihealth.or.th, LINE ID: Thaihealth_Center,@SOOK หรือ SMS
  หรือติดต่อตามข้อมูลที่ระบุท้ายกิจกรรม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 08-1731-8270 หรือ 02-343-1500 กด 2

 • รายละเอียด : SOOK เอาใจเพื่อน ๆ สายสุขภาพด้วยคลาส ‘โยคะภาวนา’ โยคะแนวใหม่ที่ดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการผสมผสานท่าโยคะอาสนะและการเจริญสติกำหนดลมหายใจ ทำให้สามารถฝึกฝนกายและจิตให้เกิดความสมดุลได้พร้อมๆ กัน ผู้ฝึกจะได้ผลลัพธ์ทั้งเรื่องร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สงบสุขอันเกิดจากการปฏิบัติภาวนา

 • หมายเหตุ : *กรุณานำเสื่อโยคะมาด้วยนะคะ
  *แนะนำให้รับประทานอาหารรองท้องก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแตไม่ควรทานอาหารมื้อหนัก 1ชม. ก่อนฝึก