sook by สสส

ควบคุมน้ําหนัก รักษากล้ามเนื้อแบบไม่ง้อยิม

กันยายน 64 เสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 วิทยากร : คุณเตชิต เลิศอเนกวัฒนา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง


  • ชื่อกิจกรรม : ควบคุมน้ําหนัก รักษากล้ามเนื้อแบบไม่ง้อยิม
  • ชื่อวิทยากร : คุณเตชิต เลิศอเนกวัฒนา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง
  • เดือน : กันยายน 64
  • ช่วงเวลา : เสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
  • วิธีการรับสมัคร : ร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook Live ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.

  • รายละเอียด : กล้ามเนื้อมีหน้าที่ช่วยพยุงโครงสร้างทั้งหมดของร่างกาย กล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยเพิ่ม การเผาผลาญ ช่วยควบคุมน้ําหนัก และส่งเสริมบุคลิกภาพ มีเทคนิคอย่างไรบ้างในการเสริมสร้าง กล้ามเนื้อในช่วงยิมปิด