sook by สสส

ยางยืด

กันยายน 64 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. วิทยากร : คุณเตชิต เลิศอเนกวัฒนา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง


 • ชื่อกิจกรรม : ยางยืด
 • ชื่อวิทยากร : คุณเตชิต เลิศอเนกวัฒนา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง
 • เดือน : กันยายน 64
 • ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.
 • วิธีการรับสมัคร : ร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook Clip ที่เพจ SOOK ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนกันยายน 2564

 • รายละเอียด : วิธีออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยอุปกรณ์ง่าย ๆ ประดิษฐ์เองได้

  4 กันยายน : รู้จักยางยืดคืออะไร ดีอย่างไร และหลักการใช้เบื้องต้น
  11 กันยายน : รูปแบบการใช้ยางยืดในการบริหารร่างกาย
  18 กันยายน : เทคนิคเพิ่มสมรรถภาพร่างกายด้วยการใช้ยางยืด