sook by สสส

มาปลูกผักกัน ตอน ปลูกอย่างไร ให้มีผักกินสม่ำเสมอ

สิงหาคม 64 เสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 วิทยากร : คุณชูเกียรติ โกแมน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโครงการสวนผักคนเมือง


  • ชื่อกิจกรรม : มาปลูกผักกัน ตอน ปลูกอย่างไร ให้มีผักกินสม่ำเสมอ
  • ชื่อวิทยากร : คุณชูเกียรติ โกแมน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโครงการสวนผักคนเมือง
  • เดือน : สิงหาคม 64
  • ช่วงเวลา : เสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30
  • วิธีการรับสมัคร : ร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook Live ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

  • รายละเอียด : ถึงมีพื้นที่จำกัด ก็สามารถปลูกผักให้มีกินเรื่อย ๆ ได้ ถ้ารู้จักวิธีเลือกชนิดผักที่ปลูก การจัดสรรสัดส่วนพื้นที่ให้เหมาะสมกับผักแต่ละชนิด และใช้เทคนิคการหมุนเวียนเก็บผลผลิต ใครที่อยากมีผักให้เก็บกินได้สม่ำเสมอ ไม่ควรพลาด