sook by สสส

บอกลา Office syndrome

สิงหาคม 64 ทุกวันเสาร์ 10.30 น. วิทยากร : คุณเตชิต เลิศอเนกวัฒนา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง


 • ชื่อกิจกรรม : บอกลา Office syndrome
 • ชื่อวิทยากร : คุณเตชิต เลิศอเนกวัฒนา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง
 • เดือน : สิงหาคม 64
 • ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ 10.30 น.
 • วิธีการรับสมัคร : ร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook Clip ที่เพจ SOOK ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนสิงหาคม 2564

 • รายละเอียด : มารู้จักวิธีป้องกันและบำบัดกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ และเยื่อพังผืด (Myofascial Pain syndrome) จากการใช้กล้ามเนื้อซ้ำ ๆ จนทำให้เกิดการ ปวดเมื่อย โดยเฉพาะบริเวณคอ บ่า ไหล่ สะบัก และโรคเส้นประสาทข้อมมือที่มักส่งผลต่อการเคลื่อนไหวประจำวัน

  วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
  ทดสอบและประเมินตนเอง คุณเสี่ยงแค่ไหน หรือมีอาการอยู่ในระดับใด และเหมาะกับการบำบัดอย่างไร

  วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
  เทคนิคการยืดกล้ามเนื้อ ทั้งแบบใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

  วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
  การฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องแบบครบทุกส่วน ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการ

  วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
  การแก้ไข/ ฟื้นฟู พร้อมแนะนำเคล็ดลับจับสังเกตระดับความรุนแรงที่ไม่ควรมองข้าม