sook by สสส

ออกกำลังกายกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

มิถุนายน 64 เสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. วิทยากร : คุณเตชิต เลิศอเนกวัฒนา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง


  • ชื่อกิจกรรม : ออกกำลังกายกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  • ชื่อวิทยากร : คุณเตชิต เลิศอเนกวัฒนา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง
  • เดือน : มิถุนายน 64
  • ช่วงเวลา : เสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น.
  • วิธีการรับสมัคร : ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/SNnCV6A2sABqjxzo8
    ปิดรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 64
    ***ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับ code เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด

  • รายละเอียด : หากอยากมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ควรออกกำลังกายประเภทใด และควรออกกำลังกายแค่ไหนถึงจะพอดี มาพบคำตอบจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องเทคนิคการบริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงข้อควรคำนึงและข้อควรระวังต่าง ๆ อย่างครบถ้วน