sook by สสส

Course Fit

พฤศจิกายน 62 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. วิทยากร : เครือข่ายคนไทยไร้พุง


 • ชื่อกิจกรรม : Course Fit
 • ชื่อวิทยากร : เครือข่ายคนไทยไร้พุง
 • เดือน : พฤศจิกายน 62
 • ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • รับจำนวน : 40 คน
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : ห้องจัดกิจกรรมเปิดเวลา 9:30 น. เป็นต้นไป
  * ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช็คอินระบบไทยชนะ เมื่อเข้า-ออกจากการร่วมกิจกรรม
  * ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
  * กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมออกกำลังกาย และปฎิบัติคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทุกกิจกรรม เนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก รบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อครบจำนวน

  จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 40 ท่าน

 • รายละเอียด : วิธีออกกำลังกายแบบผสมระหว่างการคาร์ดิโอ และเวทเทรนนิง ที่มีระดับความเข้มข้นสูงมาก ทำให้เพิ่มสมรรถภาพของระบบหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะร่างกายให้สูงขึ้น