sook by สสส

ชี่กง

พฤศจิกายน 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. วิทยากร : ครูปัง ธนา จินดาโชตินันท์


 • ชื่อกิจกรรม : ชี่กง
 • ชื่อวิทยากร : ครูปัง ธนา จินดาโชตินันท์
 • เดือน : พฤศจิกายน 63
 • ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.
 • สถานที่ : ลานสาละ ชั้น 1
 • รับจำนวน : 30 คน
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : ห้องจัดกิจกรรมเปิดเวลา 9:30 น. เป็นต้นไป
  * ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช็คอินระบบไทยชนะ เมื่อเข้า-ออกจากการร่วมกิจกรรม
  * ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
  * กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมออกกำลังกาย และปฎิบัติคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทุกกิจกรรม เนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก รบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อครบจำนวน

  จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 30 ท่าน

 • รายละเอียด : 'ชี่กง' ศาสตร์จีนโบราณที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหว จิต และลมหายใจ มาใช้บริหารร่างกายทุกส่วน โดยเฉพาะระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดหมุนเวียน การทำงานของอวัยวะต่างๆ ดีขึ้น