sook by สสส

Aerobic street dance

พฤศจิกายน 63 ทุกอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น. วิทยากร : ครูม้า พีรวัส ชูเพชร


 • ชื่อกิจกรรม : Aerobic street dance
 • ชื่อวิทยากร : ครูม้า พีรวัส ชูเพชร
 • เดือน : พฤศจิกายน 63
 • ช่วงเวลา : ทุกอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น.
 • สถานที่ : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 • รับจำนวน : 40 คน
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : กิจกรรมเปิดรับลงทะเบียน 17.30-18.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
  * ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช็คอินระบบไทยชนะ เมื่อเข้า-ออกจากการร่วมกิจกรรม
  * ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บรริการ
  * กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมออกกำลังกาย และปฎิบัติคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทุกกิจกรรม เนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกรบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อครบจำนวน

 • รายละเอียด : เต้นสะบัด ขจัดไขมัน  มาเต้นกระตุ้นระบบเผาผลาญกับสไตล์ Hiphop, Pop dance  และการเต้นส่ายสะโพกแบบสเปน ที่ชื่อว่า Merengue