sook by สสส

Creative play ตอน เล่า เล่น ให้เป็นนิทาน (กิจกรรมสำหรับเด็ก)

กันยายน 63 13.00-15.00 น. วิทยากร : ครูณัฐ ณัฐพงษ์ สาระถี


 • ชื่อกิจกรรม : Creative play ตอน เล่า เล่น ให้เป็นนิทาน (กิจกรรมสำหรับเด็ก)
 • ชื่อวิทยากร : ครูณัฐ ณัฐพงษ์ สาระถี
 • เดือน : กันยายน 63
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • รับจำนวน : 14 คน
 • ช่วงอายุ : 7-12 ปี
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก  http://bit.ly/linesook2
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : Creative play  เป็นกิจกรรมเชิงกระบวนการเพื่อกระตุ้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กแบบองค์รวมผ่านการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 5 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างการคิด การวางแผน กล้าแสดงออก การรู้จักมีมุมมองแปลกใหม่ และการทำงานร่วมกัน แชร์ไอเดียร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 

  ครั้งที่ 2 นี้ เป็นกระบวนการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์จากนิทานสู่การพัฒนาเป็นเกม

 • หมายเหตุ : วันที่จัดกิจกรรม : ครั้งที่ 1 29 ส.ค. 63 ,ครั้งที่ 2 26 ก.ย. 63 , ครั้งที่ 3 24 ต.ค.63, ครั้งที่ 4 28 พ.ย. 63 และครั้งที่ 5 19 ธ.ค. 63

  กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี สามารถเข้ากิจกรรมได้ทั้ง 5 ครั้ง
  * สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทุกกิจกรรม เนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  * ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช็คอินระบบไทยชนะ เมื่อเข้า-ออกจากการร่วมกิจกรรม
  * ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
  * กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมออกกำลังกาย และปฎิบัติคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อครบจำนวน