sook by สสส

เทคโนโลยีกับ life style วัยเก๋า

กันยายน 63 13.00-15.00 น. วิทยากร : ดร.วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล


 • ชื่อกิจกรรม : เทคโนโลยีกับ life style วัยเก๋า
 • ชื่อวิทยากร : ดร.วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล
 • เดือน : กันยายน 63
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • รับจำนวน : 40 คน
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก  http://bit.ly/linesook2
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : ในยุคที่การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีมีหลากหลายรูปแบบ  ผู้สูงวัยควรรู้จัก และรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์และความปลอดภัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เหมาะกับ life style ทั้งสายสุขภาพ สายแชร์ และสายช็อป รวมถึงเกมส์ดี ๆ ที่ช่วยกระตุ้นสมองป้องกันอัลไซเมอร์

 • หมายเหตุ : * สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทุกกิจกรรม เนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  * ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช็คอินระบบไทยชนะ เมื่อเข้า-ออกจากการร่วมกิจกรรม
  * ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
  * กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมออกกำลังกาย และปฎิบัติคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อครบจำนวน