sook by สสส

วินยาสะ โยคะ

กันยายน 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. วิทยากร : ครูปูเป้ ฐิติมา เกลื่อนวัน จาก YOGA ABOVE


 • ชื่อกิจกรรม : วินยาสะ โยคะ
 • ชื่อวิทยากร : ครูปูเป้ ฐิติมา เกลื่อนวัน จาก YOGA ABOVE
 • เดือน : กันยายน 63
 • ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง Green ชั้น B1
 • รับจำนวน : 15 คน
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : ห้องจัดกิจกรรมเปิดเวลา 9:30 น. เป็นต้นไป
  * ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช็คอินระบบไทยชนะ เมื่อเข้า-ออกจากการร่วมกิจกรรม
  * ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
  * กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมออกกำลังกาย และปฎิบัติคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทุกกิจกรรม เนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก รบกวนสมัครสมาชิกก่อน

  จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 15 ท่าน
   

 • รายละเอียด : การฝึกฝนร่างกายและจิตใจผ่านการเคลื่อนไหวช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับกำหนดลมหายใจ และยืดเส้นยืดสาย  ดีต่อการปรับสมดุลสุขภาพ ช่วยให้จิตใจสงบ ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายความเครียด

 • หมายเหตุ : *กรุณานำเสื่อโยคะนำมาเอง  และปิดรับเมื่อห้องเต็ม