sook by สสส

ห้องเรียนพ่อแม่ ตอนโภชนาการเพื่อสุขภาวะในเด็ก

สิงหาคม 63 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยากร : คุณชลภัสสรณ์ สุกแดง นักกำหนดอาหารวิชาชีพ


 • ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนพ่อแม่ ตอนโภชนาการเพื่อสุขภาวะในเด็ก
 • ชื่อวิทยากร : คุณชลภัสสรณ์ สุกแดง นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
 • เดือน : สิงหาคม 63
 • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • รับจำนวน : จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 30 ท่าน
 • ช่วงอายุ : เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกอายุ 3-12 ปี ขึ้นไป
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก  http://bit.ly/linesook2
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : โภชนาการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก  ดังนั้น พ่อแม่ควรมีทักษะในการจัดโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับลูกได้  มาเรียนรู้เทคนิคง่าย ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาหารสุขภาพ การออกแบบมื้ออาหาร ทำเมนูผลไม้ และเครื่องดื่มที่อุดมด้วยคุณค่าสารอาหาร พร้อมเคล็ดลับการทบทวนและปรับพฤติกรรมการบริโภคของลูกให้เป็นเรื่องง่ายๆ
   
   

 • หมายเหตุ : * ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช็คอินระบบไทยชนะ เมื่อเข้า-ออกจากการร่วมกิจกรรม
  * ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
  * กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมออกกำลังกาย และปฎิบัติคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อครบจำนวน