sook by สสส

จัดการ-บริหารเวลาแบบ New Normal

สิงหาคม 63 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยากร : อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ


 • ชื่อกิจกรรม : จัดการ-บริหารเวลาแบบ New Normal
 • ชื่อวิทยากร : อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • เดือน : สิงหาคม 63
 • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • รับจำนวน : 40 คน
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก  http://bit.ly/linesook2
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : มาเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการเวลาอย่างชาญฉลาด เพื่อการสร้างประสิทธิภาพการใช้เวลาในชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้มากขึ้น

 • หมายเหตุ : * ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช็คอินระบบไทยชนะ เมื่อเข้า-ออกจากการร่วมกิจกรรม
  * ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
  * กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมออกกำลังกาย และปฎิบัติคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อครบจำนวน