sook by สสส

ห้องเรียนพ่อแม่ “โภชนาการเพื่อสุขภาวะในเด็ก”

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 63 13.00-15.00 น. วิทยากร : คุณชลภัสสรณ์ สุกแดง นักกำหนดอาหารวิชาชีพ


 • ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนพ่อแม่ “โภชนาการเพื่อสุขภาวะในเด็ก”
 • ชื่อวิทยากร : คุณชลภัสสรณ์ สุกแดง นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
 • เดือน : วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 63
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : เหมาะกับครอบครัวที่มีลูกอายุระหว่าง 3-12 ปี
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก  http://bit.ly/linesook
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : โภชนาการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก  ดังนั้นพ่อแม่ควรมีทักษะในการจัดโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับลูกได้  มาเรียนรู้เทคนิคง่าย ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาหารสุขภาพ การออกแบบมื้อสุขภาพจานด่วน พร้อมเคล็ดลับการทบทวนและปรับพฤติกรรมการบริโภคของลูกให้เป็นเรื่องง่ายๆ