sook by สสส

Creative play ตอนสร้างสรรค์ผ่านเกม (กิจกรรมสำหรับเด็ก)

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 63 13.00-15.00 น. วิทยากร : ครูณัฐ ณัฐพงษ์ สาระถี


 • ชื่อกิจกรรม : Creative play ตอนสร้างสรรค์ผ่านเกม (กิจกรรมสำหรับเด็ก)
 • ชื่อวิทยากร : ครูณัฐ ณัฐพงษ์ สาระถี
 • เดือน : วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 63
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : อาศรมสุขภาวะ ชั้น 3
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : 7-12 ปี
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก  http://bit.ly/linesook
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : Creative play  เป็นกิจกรรมเชิงกระบวนการเพื่อกระตุ้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กแบบองค์รวมผ่านการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 5 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างการคิด การวางแผน การรู้จักมีมุมมองแปลกใหม่ และการทำงานเป็นทีม การแชร์ไอเดียร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 

  ครั้งที่ 1 นี้เป็นกระบวนการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน เพื่อต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเล่นเกม
   
  วันที่จัดกิจกรรม : ครั้งที่ 1 28 มี.ค.63 ,ครั้งที่ 2 25 เม.ย.63 , ครั้งที่ 3 23 พ.ค.63, ครั้งที่ 4 27 มิ.ย. 63 และครั้งที่ 5 25 ก.ค.63
   

 • หมายเหตุ : กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี สามารถเข้ากิจกรรมได้ทั้ง 5 ครั้ง