sook by สสส

จัดการ-บริหารเวลา

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 63 13.00-15.00 น. วิทยากร : อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ


 • ชื่อกิจกรรม : จัดการ-บริหารเวลา
 • ชื่อวิทยากร : อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • เดือน : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 63
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง Green ชั้น B1
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก  http://bit.ly/linesook
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : มาเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการเวลาอย่างชาญฉลาด เพื่อการสร้างประสิทธิภาพการใช้เวลาในชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้มากขึ้น