sook by สสส

วินยาสะ โยคะ

มีนาคม 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. วิทยากร : ครูปูเป้ ฐิติมา เกลื่อนวัน จาก YOGA ABOVE


 • ชื่อกิจกรรม : วินยาสะ โยคะ
 • ชื่อวิทยากร : ครูปูเป้ ฐิติมา เกลื่อนวัน จาก YOGA ABOVE
 • เดือน : มีนาคม 63
 • ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง Green ชั้น B1
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : เปิดลงทะเบียน 9.30 น.
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สมาชิก SOOK สามารถแสดงบัตรสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมเลยโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกรบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อห้องเต็ม

 • รายละเอียด : การฝึกฝนร่างกายและจิตใจผ่านการเคลื่อนไหวช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับกำหนดลมหายใจ และยืดเส้นยืดสาย  ดีต่อการปรับสมดุลสุขภาพ ช่วยให้จิตใจสงบ ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายความเครียด
   

 • หมายเหตุ : *กรุณานำเสื่อโยคะนำมาเอง  และปิดรับเมื่อห้องเต็ม