sook by สสส

SOOK Training หลักสูตร : ปลูกฐานความคิด สร้างชีวิตสมดุลให้เด็ก (กิจกรรมจัดครั้งที่ 2)

14 มีนาคม 63 9.00 - 17.00 น. วิทยากร : คุณวีระวัส ภิรมย์ไทย วิทยากรจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับวัยรุ่น / หลักสูตรการวางแผนการเงินและการออม


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Training หลักสูตร : ปลูกฐานความคิด สร้างชีวิตสมดุลให้เด็ก (กิจกรรมจัดครั้งที่ 2)
 • ชื่อวิทยากร : คุณวีระวัส ภิรมย์ไทย วิทยากรจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับวัยรุ่น / หลักสูตรการวางแผนการเงินและการออม
 • เดือน : 14 มีนาคม 63
 • ช่วงเวลา : 9.00 - 17.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • รับจำนวน : รับเพียง 25 คนเท่านั้น
 • ช่วงอายุ : เหมาะกับเด็กอายุระหว่าง 12-15 ปี
 • วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ที https://forms.gle/ppY6BtjiXh29AY5v6

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.06-2007-8613 หรือ sookdee58@gmail.com

 • รายละเอียด : เสริมสร้างแนวคิดให้เด็กสามารถออกแบบการใช้ชีวิตสำหรับตัวเองอย่างสัมพันธ์กับการกำหนดเป้าหมาย มีความสุขกับตัวเองและคนรอบข้าง วางเส้นทางสู่ประสบความสำเร็จ หรือค้นพบเส้นทางที่ตนเองต้องการผ่านการร่วมกิจกรรมกลุ่ม การสะท้อนความคิด และบอร์ดเกม

  ****เหมาะกับเด็กอายุระหว่าง 12-15 ปี

 • หมายเหตุ : * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม / มีอาหารว่างบริการในวันจัดอบรม 
  * รับเฉพาะน้องๆ อายุ ระหว่าง 12-15 ปี และกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  * เป็นหลักสูตรเช้าไปเย็นกลับ  ไม่มีบริการที่พักค้างคืน
  * รับเฉพาะผู้ที่สามารถร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเท่านั้น
  * หลังจากกรอกใบสมัครกรุณารอการติดต่อกลับ ผู้ได้รับการตอบรับทางโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม