sook by สสส

ห้องเรียนสูงวัยกายใจ Young SOOK ตอน ธรรมชาติบำบัด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพดวงตา

22 กุมภาพันธ์ 63 13.00-16.00 น. วิทยากร : อาจารย์อุราภา วัฒนะโชติ ผู้ก่อตั้ง บุกเบิก ศูนย์ฟื้นฟูดวงตาวิถีธรรมชาติ Natural Joy Vision @DS clinic


  • ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนสูงวัยกายใจ Young SOOK ตอน ธรรมชาติบำบัด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพดวงตา
  • ชื่อวิทยากร : อาจารย์อุราภา วัฒนะโชติ ผู้ก่อตั้ง บุกเบิก ศูนย์ฟื้นฟูดวงตาวิถีธรรมชาติ Natural Joy Vision @DS clinic
  • เดือน : 22 กุมภาพันธ์ 63
  • ช่วงเวลา : 13.00-16.00 น.
  • สถานที่ : ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
  • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
  • ช่วงอายุ : -
  • วิธีการรับสมัคร : สนใจสมัครได้ที่ คุณพลอย โทร.097-0454410 หรือ SOOKAGEING@gmail.com

  • รายละเอียด : สุขภาพดวงตาสามารถเสื่อมลงได้จากการใช้งาน สภาพแวดล้อม และสภาพร่างกาย เช่น แสงสีฟ้าจากจอต่างๆ  แสงแดด เบาหวาน  สามารถส่งผลต่อภาวะการมองเห็น หรือคุณภาพสายตาได้ ไม่ใช่แค่อายุ  มาทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมเสี่ยง สัญญาณเตือน และแนวทางการดูแล เพื่อป้องกันความเสี่ยง ช่วยบำบัดบรรเทา หรือฟื้นฟูสุขภาพดวงตา