sook by สสส

Fun(d) sport

กุมภาพันธ์ 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. วิทยากร : เครือข่ายคนไทยไร้พุง


 • ชื่อกิจกรรม : Fun(d) sport
 • ชื่อวิทยากร : เครือข่ายคนไทยไร้พุง
 • เดือน : กุมภาพันธ์ 63
 • ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • รับจำนวน : -
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : เปิดลงทะเบียน 9.30 น.
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สมาชิก SOOK สามารถแสดงบัตรสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมเลยโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกรบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อห้องเต็ม

 • รายละเอียด : คลาสฝึกทักษะของร่างกาย โดยใช้น้ำหนักของตัวเองสร้างแรงต้าน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ความคล่องตัว และความอดทนของกล้ามเนื้อ พร้อมกับการกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือด ปอด และหัวใจให้แข็งแรง