sook by สสส

SOOK Training หลักสูตร : ดาวน์โหลด “สุข” ได้ด้วยใจ (ครั้งที่ 2)

15 กุมภาพันธ์ 63 9.00 - 17.00 น. วิทยากร : ฉันทนา วัฒนารมย์ วิทยากรฝึกอบรมด้านทักษะการพัฒนาตนเอง การสื่อสารและการเป็นผู้นำ


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Training หลักสูตร : ดาวน์โหลด “สุข” ได้ด้วยใจ (ครั้งที่ 2)
 • ชื่อวิทยากร : ฉันทนา วัฒนารมย์ วิทยากรฝึกอบรมด้านทักษะการพัฒนาตนเอง การสื่อสารและการเป็นผู้นำ
 • เดือน : 15 กุมภาพันธ์ 63
 • ช่วงเวลา : 9.00 - 17.00 น.
 • สถานที่ : อาศรมสุขภาวะ ชั้น 3
 • รับจำนวน : 30 คน
 • ช่วงอายุ : ไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ที่ https://forms.gle/SYrSFrQFJL6pxWrt9
   
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.06-2007-8613 หรือ sookdee58@gmail.com
   

 • รายละเอียด : ความสุขนั้นอยู่แสนใกล้ ขอเพียงรู้จักใจตัวเองให้ดีพอ  มาเรียนรู้วิธีสร้างสุขและเรียกพลังบวกจากภายในตามสไตล์ตนเอง  เพื่อนำกลับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  เพราะ SOOK เชื่อว่าแต่ละคนล้วนมีวิธีสร้างความสุขในแบบของตนเองได้ นำการอบรม  โดย ฉันทนา วัฒนารมย์  วิทยากรฝึกอบรมด้านทักษะการพัฒนาตนเอง การสื่อสารและการเป็นผู้นำ

 • หมายเหตุ : * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม / มีอาหารว่างบริการในวันจัดอบรม 
  * เป็นหลักสูตรเช้าไปเย็นกลับ  ไม่มีบริการที่พักค้างคืน
  * รับเฉพาะผู้ที่สามารถร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเท่านั้น
  * หลังจากกรอกใบสมัครกรุณารอการติดต่อกลับ ผู้ได้รับการตอบรับทางโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม
  * รับสมัครอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
  * รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น