sook by สสส

ห้องเรียนสูงวัยกายใจ Young SOOK ตอน ไม้เท้า เรื่องสำคัญต้องรู้

25 มกราคม 63 13.00-16.00 น. วิทยากร : เครือข่ายคนไทยไร้พุง


  • ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนสูงวัยกายใจ Young SOOK ตอน ไม้เท้า เรื่องสำคัญต้องรู้
  • ชื่อวิทยากร : เครือข่ายคนไทยไร้พุง
  • เดือน : 25 มกราคม 63
  • ช่วงเวลา : 13.00-16.00 น.
  • สถานที่ : ห้อง 413 - 414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
  • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
  • ช่วงอายุ : -
  • วิธีการรับสมัคร : สนใจสมัครได้ที่ คุณพลอย โทร.097-0454410 หรือ SOOKAGEING@gmail.com

  • รายละเอียด : หนึ่งในปัญหาเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ คือ ความลำบากในการเคลื่อนไหว และความเสี่ยงหกล้มที่อาจสร้างอันตรายอย่างมาก ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการรู้จัก-เข้าใจวิธีเลือกอุปกรณ์ช่วยพยุงให้เหมาะ ใช้ให้เป็น และบริหารสมองร่วมกับร่างกาย เพื่อสร้างสมดุลการเคลื่อนไหว ชะลอความเสื่อมกล้ามเนื้อและข้อ