sook by สสส

ห้องเรียนพ่อแม่ เรื่องเล่าจากภายใน

25 มกราคม 63 13.00-15.00 น. วิทยากร : ภัทรพร นิยมไทย ครูวิชาการและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน


 • ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนพ่อแม่ เรื่องเล่าจากภายใน
 • ชื่อวิทยากร : ภัทรพร นิยมไทย ครูวิชาการและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
 • เดือน : 25 มกราคม 63
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK

  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  • Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  • Line : @SOOK หรือคลิก   http://bit.ly/linesook
  • SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270


 • รายละเอียด : ทำความรู้จักอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับผู้ปกครอง เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารกับลูกให้เข้าใจ เข้าถึงความรู้สึก และความต้องการที่แท้จริงภายในใจของเด็ก    ผ่านกระบวนการฝึกวิธีสื่อสารเชิงบวกการตอบสนองที่เหมาะสม และการเป็นต้นแบบที่กระตุ้นให้เด็กสามารถเปิดใจถ่ายทอดความรู้สึกภายในของเด็กออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ความโกรธ ความเสียใจ ความมีเมตตา  เป็นต้น  พร้อมเรียนรู้เทคนิคการช่วยให้ลูกรู้เท่าทัน และจัดการอารมณ์ตัวเองได้