sook by สสส

รู้เขารู้เรา เข้าใจวัยที่เปลี่ยนแปลง

18 มกราคม 63 13.00-15.00 น. วิทยากร : ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์


 • ชื่อกิจกรรม : รู้เขารู้เรา เข้าใจวัยที่เปลี่ยนแปลง
 • ชื่อวิทยากร : ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
 • เดือน : 18 มกราคม 63
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง 414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK

  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  • Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  • Line : @SOOK หรือคลิก http://bit.ly/linesook
  • SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270


 • รายละเอียด : วัยที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และอาจกระทบกับความสัมพันธ์ในครอบครัว เพราะการอยู่ร่วมกันต้องเกิดจากการความเข้าใจ นับถือ ช่วยเหลือกัน จึงจะช่วยรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวไว้ได้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักคิด แนวทางปฏิบัติเพื่อกระชับทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น มั่นคง และยืนยาว