sook by สสส

ห้องเรียนสูงวัยกายใจ Young SOOK ตอน เศร้าแล้วเปลี่ยน

21 ธันวาคม 62 13.00-16.00 น. วิทยากร : ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์


  • ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนสูงวัยกายใจ Young SOOK ตอน เศร้าแล้วเปลี่ยน
  • ชื่อวิทยากร : ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
  • เดือน : 21 ธันวาคม 62
  • ช่วงเวลา : 13.00-16.00 น.
  • สถานที่ : ห้อง 414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
  • วิธีการรับสมัคร : สนใจสมัครได้ที่ คุณพลอย โทร.097-0454410 หรือ SOOKAGEING@gmail.com

  • รายละเอียด : การดูแลจิตใจ และปัจจัยเกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ระดับการเข้าสังคม หรือการสร้างงานอดิเรกที่เหมาะสมในวัยสูงอายุ  สามารถลดความเสี่ยง “ภาวะซึมเศร้า” เมื่ออายุมากขึ้นได้
    พบกับความรู้ และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตตนเอง-คนรอบข้างอย่างมีความสุขร่วมกัน และฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้แห้งทำการ์ดต้อนรับเทศกาลปีใหม่