sook by สสส

ห้องเรียนพ่อแม่ การฟังอย่างเข้าใจ (Active listening)

21 ธันวาคม 62 13.00-15.00 น. วิทยากร : คุณชญานุท เดชสุริโยธิน นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กและครูการศึกษาพิเศษ


 • ชื่อกิจกรรม : ห้องเรียนพ่อแม่ การฟังอย่างเข้าใจ (Active listening)
 • ชื่อวิทยากร : คุณชญานุท เดชสุริโยธิน นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กและครูการศึกษาพิเศษ
 • เดือน : 21 ธันวาคม 62
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • รับจำนวน : -
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก  http://bit.ly/linesook
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : พื้นฐานการสร้างวินัยเชิงบวกและสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว จำเป็นต้องมีหลายทักษะการสื่อสารประกอบกัน ซึ่งการฟังเป็นทักษะแรกและสำคัญมากที่จะช่วยให้ลูกเปิดใจรับ   คลาสนี้จะช่วยให้รู้จัก เข้าใจ และเห็นแนวทางการนำไปใช้  ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์สมมติ และแลกเปลี่ยนเปลี่ยนรู้ถึงปัญหา ฝึกอ่านภาษากายระดับเบื้องต้น