sook by สสส

SOOK Training ครัมเชอร์เคิ้ล...จังหวะแห่งความเข้าใจ (Drum Circle)

7 ธันวาคม 62 9.00 - 17.00 น. วิทยากร : นริศ มณีขาว วิทยากร (กระบวนกร) ผู้ให้การปรึกษา Certificate Drum Circle & Drum Healing


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Training ครัมเชอร์เคิ้ล...จังหวะแห่งความเข้าใจ (Drum Circle)
 • ชื่อวิทยากร : นริศ มณีขาว วิทยากร (กระบวนกร) ผู้ให้การปรึกษา Certificate Drum Circle & Drum Healing
 • เดือน : 7 ธันวาคม 62
 • ช่วงเวลา : 9.00 - 17.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง Green ชั้น B1
 • รับจำนวน : 30 คน
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : สนใจสมัครได้ที่นี่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFU73f6YpapKnfRfVhpsuZrNaxpk2TGeIoAJr_HpNeN186hA/viewform?usp=send_form
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ sookdee58@gmail.com หรือ โทร. 06-2007-8613

 • รายละเอียด : กลอง..สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยเชื่อมโยงชีวิต อารมณ์ จิตใจ สู่จิตวิญญาณแห่งความเข้าใจ..ฟื้นฟูพลังชีวิต ผ่านการตีกลองร่วมกันโดยไม่ต้องใช้คำพูด โดยให้จังหวะนำพาความใกล้ชิดซึ่งกันและกัน เคารพและกล้าหาญที่จะเคลื่อนสู่การเยียวยาร่วมกัน โดยวิทยากร นริศ มณีขาว วิทยากร (กระบวนกร) ผู้ให้การปรึกษา Certificate Drum Circle & Drum Healing จาก Certification Board for Music Therapists

 • หมายเหตุ : *ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม / มีอาหารว่างบริการในวันจัดอบรม
  *หลังจากกรอกใบสมัคร กรุณารอการติดต่อกลับ ผู้ได้รับการตอบรับทางโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม
  *รับสมัครอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
  *ไม่ใช่ หลักสูตรสอนการตีกลอง