sook by สสส

SOOK Training เติมพลังชีวิตด้วยศิลปะ

15 - 16 พฤศจิกายน 2562 09.00-17.00 น. วิทยากร : คุณเพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์ นักศิลปะบำบัด (Clinical Art Therapy)


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Training เติมพลังชีวิตด้วยศิลปะ
 • ชื่อวิทยากร : คุณเพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์ นักศิลปะบำบัด (Clinical Art Therapy)
 • เดือน : 15 - 16 พฤศจิกายน 2562
 • ช่วงเวลา : 09.00-17.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง 414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • รับจำนวน : 30 คน
 • ช่วงอายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • วิธีการรับสมัคร : สนใจสมัครได้ที่นี่   https://forms.gle/LGCBUwfLH4aLbTU58

   
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่
  sookdee58@gmail.com หรือ โทร. 06-2007-8613

 • รายละเอียด : ชวนมาเติมพลังชีวิต รู้จักตัวเองผ่านกระบวนการทางศิลปะบำบัด ที่สามารถปลดปล่อยอารมณ์จากภายใน ออกมาเป็นผลงาน ที่เป็นรูปธรรม สร้างการเรียนรู้ และเข้าใจตนเอง รวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และความสุขในปัจจุบัน

 • หมายเหตุ : *ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม/ มีอาหารว่างบริการในวันจัดอบรม
  *หลังจากกรอกใบสมัครกรุณารอการติดต่อกลับ ผู้ได้รับการตอบรับทางโทรศัพท์เท่านั้น
  ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม
  *รับสมัครอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ทั้ง 2 วันเต็ม