sook by สสส

Book Talk นิทาน อ่าน เล่น

26 ตุลาคม 2562 13.00-15.00 น. วิทยากร : หมอแพม แพทย์หญิงปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี, คุณเกื้อ เกื้อกมล นิยม และ แม่บี มิรา เวฬุภาค


 • ชื่อกิจกรรม : Book Talk นิทาน อ่าน เล่น
 • ชื่อวิทยากร : หมอแพม แพทย์หญิงปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี, คุณเกื้อ เกื้อกมล นิยม และ แม่บี มิรา เวฬุภาค
 • เดือน : 26 ตุลาคม 2562
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ห้องสร้างปัญญา ชั้น 2
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0msIR9TDEWCmHe3XIcSGezKDapgyOspFahcHyfCzgCePyHQ/viewform

  สอบถาม โทร.096-935-3642

 • รายละเอียด : เราจะสร้างการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือ ให้กลายเป็นเรื่องเล่น เรื่องสนุก สำหรับทุกคนในครอบครัวได้อย่างไร มาร่วมเสวนาหาคำตอบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ
  • ​หมอแพม แพทย์หญิงปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี เจ้าของเพจหมอแพมชวนอ่าน
  •  คุณเกื้อ เกื้อกมล นิยม บรรณาธิการสำนักพิมฬสานอักษร
  •  แม่บี มิรา เวฬุภาค คุณแม่โฮมสคูล ผู้ก่อตั้ง Flock.co