sook by สสส

ยา สมุนไพร อาหารเสริม เหมือนหรือต่างกันอย่างไร???

26 ตุลาคม 2562 13.00-15.00 น. วิทยากร : ผ.ศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 • ชื่อกิจกรรม : ยา สมุนไพร อาหารเสริม เหมือนหรือต่างกันอย่างไร???
 • ชื่อวิทยากร : ผ.ศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เดือน : 26 ตุลาคม 2562
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : ส่ง ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เบอร์โทร มาที่ E-mail : SOOKAGEING@gmail.com
  หรือโทร 097-045-4410

 • รายละเอียด : เคยรู้มั้ยว่า... สมุนไพร-ยา-อาหารเสริม ล้วนมีผลต่อสุขภาพได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความเข้าใจในการใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับแต่ละคน
   
  ห้องเรียนสูงวัย กายใจเดือนนี้ SOOK ขอชวนวัยเก๋า มารู้จักความแตกต่าง เรื่องคุณสมบัติ ข้อบ่งใช้ และข้อควรระวังของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สูงสุด และลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดในการนำไปใช้ดูแลสุขภาพ