sook by สสส

เปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวก

26 ตุลาคม 2562 13.00-15.00 น. วิทยากร : นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต


 • ชื่อกิจกรรม : เปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวก
 • ชื่อวิทยากร : นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต
 • เดือน : 26 ตุลาคม 2562
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง 414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก  http://bit.ly/linesook
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : ความเครียดเป็นสิ่งจำเป็น เป็นแรงขับในชีวิต เป็นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ ถ้ามีความเข้าใจ และรู้จักปรับใช้อย่างเหมาะสม

  มาเรียนรู้เรื่องราวดีๆ ของความเครียด จากคุณหมอนักจิตวิทยา ถึงการสร้างทักษะ การจัดการความเครียด เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังบวกกันเถอะ