sook by สสส

CUP SONG (กิจกรรมสำหรับเด็ก)

19 ตุลาคม 62 13.00-15.00 น. วิทยากร : ครูณัฐ ณัฐพงษ์ สาระถี


 • ชื่อกิจกรรม : CUP SONG (กิจกรรมสำหรับเด็ก)
 • ชื่อวิทยากร : ครูณัฐ ณัฐพงษ์ สาระถี
 • เดือน : 19 ตุลาคม 62
 • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง 414 ชั้น 4
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : กิจกรรมเหมาะกับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป
 • วิธีการรับสมัคร :  
  1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก  http://bit.ly/linesook
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270
   

 • รายละเอียด : การใช้ถ้วยเป็นอุปกรณ์ทำกิจกรรมเข้าจังหวะแบบ Percussion สามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง และร่างกาย รวมถึงทักษะการคิด ไหวพริบ สร้างสมาธิให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี

 • หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป  และผู้สนใจต้องสามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 5 ครั้ง และ ยินดีแสดงความสามารถต่อหน้าผู้ชมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

  วันที่จัดกิจกรรม :
  ครั้งที่ 1 - 19 ต.ค.62
  ครั้งที่ 2 - 23 พ.ย.62
  ครั้งที่ 3 - 21 ธ.ค.62
  ครั้งที่ 4 - 25 ม.ค.63
  ครั้งที่ 5 -  22 ก.พ.63