sook by สสส

Aerobic Dance

ตุลาคม 2562 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. วิทยากร : กรมพลศึกษา


 • ชื่อกิจกรรม : Aerobic Dance
 • ชื่อวิทยากร : กรมพลศึกษา
 • เดือน : ตุลาคม 2562
 • ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • รับจำนวน : -
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : เปิดลงทะเบียน 9.30 น.
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สมาชิก SOOK สามารถแสดงบัตรสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมเลยโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกรบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อห้องเต็ม

 • รายละเอียด : การเต้นแอโรบิกธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ด้วยการใช้องค์ความรู้มาประยุกต์ท่าเต้นเพื่อความยืดหยุ่น กระชับรูปร่าง สร้างกล้ามเนื้อ และการควบคุมจังหวะเคลื่อนไหวที่ออกแบบให้คงระดับการเผาผลาญไขมันในระดับสูงได้ดี  จึงเป็นการออกกำลังสบาย ๆ ที่เหมาะกับผู้สนใจดูแลสุขภาพทั่วไป