sook by สสส

PlyoBurnout

ตุลาคม 2562 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. วิทยากร : ทอมมัส โฟเกิล จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง


 • ชื่อกิจกรรม : PlyoBurnout
 • ชื่อวิทยากร : ทอมมัส โฟเกิล จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง
 • เดือน : ตุลาคม 2562
 • ช่วงเวลา : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น.
 • สถานที่ : ห้อง Green ชั้น B1
 • รับจำนวน : -
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : เปิดลงทะเบียน 9.30 น.
  * กิจกรรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น
  * สมาชิก SOOK สามารถแสดงบัตรสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมเลยโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
  * ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกรบกวนสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  * กิจกรรมรับจำนวนจำกัด ปิดรับเมื่อห้องเต็ม

 • รายละเอียด : Plyometric คลาสออกกำลังสำหรับผู้สนใจพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬาให้อึดและทน ด้วยการผนวชรูปแบบการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วแบบเฉียบพลัน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนคุณรู้สึกได้   (เหมาะกับผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว)