sook by สสส

SOOK Training ปลูกฐานความคิด เพื่อชีวิตสมดุลของเด็ก

เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น วิทยากร : คุณวีระวัส ภิรมย์ไท


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Training ปลูกฐานความคิด เพื่อชีวิตสมดุลของเด็ก
 • ชื่อวิทยากร : คุณวีระวัส ภิรมย์ไท
 • เดือน : เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
 • ช่วงเวลา : เวลา 9.00 – 17.00 น
 • สถานที่ : ณ ห้อง 413 ชั้น 4
 • รับจำนวน : 25 คน
 • ช่วงอายุ : เหมาะกับเด็กอายุระหว่าง 11 – 14 ปี
 • วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ที่  https://forms.gle/UQqj8tUcbeM89UxM7
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.06-2007-8613 หรือ sookdee58@gmail.com
   

 • รายละเอียด : เสริมสร้างแนวคิดให้เด็กสามารถออกแบบการใช้ชีวิตสำหรับตัวเองอย่างสัมพันธ์กับการกำหนดเป้าหมาย มีความสุขกับตัวเองและคนรอบข้าง วางเส้นทางสู่ประสบความสำเร็จ หรือค้นพบเส้นทางที่ตนเองต้องการผ่านการร่วมกิจกรรมกลุ่ม การสะท้อนความคิด และบอร์ดเกม

  เหมาะกับเด็กอายุระหว่าง 11 – 14 ปี

  นำการอบรม  โดย คุณวีระวัส ภิรมย์ไทย วิทยากรจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับวัยรุ่น / หลักสูตรการวางแผนการเงินและการออม
  อบรม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 (1 วัน)ไปเช้า-เย็นกลับ ณ ห้อง 413 ชั้น 4
  เวลา 9.00 – 17.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.) รับจำนวน 25 ท่าน
   

 • หมายเหตุ :  * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม / มีอาหารว่างบริการในวันจัดอบรม 
   * รับเฉพาะน้องๆ อายุ ระหว่าง 11 – 14 ปี
   * เป็นหลักสูตรเช้าไปเย็นกลับ  ไม่มีบริการที่พักค้างคืน
   * รับเฉพาะผู้ที่สามารถร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเท่านั้น
   * หลังจากกรอกใบสมัครกรุณารอการติดต่อกลับ ผู้ได้รับการตอบรับทางโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม