sook by สสส

ชวนลูกเล่น

เสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยากร : นางภัทรพร นิยมไทย อดีตครูฝ่ายวิชาการและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน


 • ชื่อกิจกรรม : ชวนลูกเล่น
 • ชื่อวิทยากร : นางภัทรพร นิยมไทย อดีตครูฝ่ายวิชาการและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
 • เดือน : เสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
 • ช่วงเวลา : เวลา 13.00 – 15.00 น.
 • สถานที่ : Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : ***เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกอายุระหว่าง 3-7 ปี
 • วิธีการรับสมัคร : 1.สมัครสมาชิก SOOK สมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 หรือทาง Website SOOK
   
  2.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงส่ง ชื่อ – นามสกุล/อายุ และเบอร์โทรมาที่
  Email : activity.thc@thaihealth.or.th
  Line : @SOOK หรือคลิก http://bit.ly/linesook
  SMS ที่เบอร์โทร 081-731-8270

 • รายละเอียด : ถ้าคุณเป็นหนึ่งในพ่อแม่ที่เคยตั้งคำถามในใจว่า จะชวนลูกเล่นอย่างไรให้ลูกสนุก ได้เรียนรู้และดีต่อพัฒนาการไปพร้อม ๆ กัน  SOOK ขอแนะนำกิจกรรม “ชวนลูกเล่น” ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการออกแบบกระบวนการเล่น แนวคิดรวบยอดที่ควรให้ความสนใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้อำนวยต่อการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของลูก  ที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย/อารมณ์/สังคม/สติปัญญา
  ***เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกอายุระหว่าง 3-7 ปี

  วิทยากร นางภัทรพร นิยมไทย
  อดีตครูฝ่ายวิชาการและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน

 • หมายเหตุ : *ทุกกิจกรรม สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก SOOK เท่านั้น*