sook by สสส

Body fixed

กันยายน 62 ทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. วิทยากร : เครือข่ายคนไทยไร้พุง


 • ชื่อกิจกรรม : Body fixed
 • ชื่อวิทยากร : เครือข่ายคนไทยไร้พุง
 • เดือน : กันยายน 62
 • ช่วงเวลา : ทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.
 • สถานที่ : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 • รับจำนวน : -
 • ช่วงอายุ : -
 • วิธีการรับสมัคร : เปิดรับลงทะเบียน 17.30-18.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
  ฟรี!!! ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า พบกันหน้างาน

 • รายละเอียด : ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ  บริหารสมรรถภาพเส้นเอ็น ข้อต่อ และการเคลื่อนไหวในแบบ ไทชิ โยคะ พิลาทิส เพิ่มสมดุลร่างกายและสมาธิ