sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

Dance Fitness เต้นกระตุ้นหัวใจ

กันยายน 62 ทุกวันอังคาร – พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น. วิทยากร : คุณลิตา รินทร์ลภัส ไพศาลเปรมสกุล


  • ชื่อกิจกรรม : Dance Fitness เต้นกระตุ้นหัวใจ
  • ชื่อวิทยากร : คุณลิตา รินทร์ลภัส ไพศาลเปรมสกุล
  • เดือน : กันยายน 62
  • ช่วงเวลา : ทุกวันอังคาร – พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น.
  • รับจำนวน : -
  • ช่วงอายุ : -
  • วิธีการรับสมัคร : เปิดรับลงทะเบียน 17.30-18.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

    ฟรี!!! ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า พบกันหน้างาน

  • รายละเอียด : เต้นกระตุ้นหัวใจ เพิ่มการใช้แคลอรีส่วนเกิน เพลิดเพลินไปกับจังหวะดนตรี