sook by สสส

ค่าย SKILLs New Gen

ตุลาคม 2562 - วิทยากร :


 • ชื่อกิจกรรม : ค่าย SKILLs New Gen
 • เดือน : ตุลาคม 2562
 • ช่วงเวลา : -
 • สถานที่ : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 • รับจำนวน : จำนวนจำกัด
 • ช่วงอายุ : 7-12 ปี
 • วิธีการรับสมัคร : เริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่ : 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
  ปิดรับสมัครวันที่     : 15 กันยายน 2562  เวลา 18.00 น.
   
  เปิดรับลงทะเบียนผ่านลิงก์ลงทะเบียน google form https://forms.gle/Tze7EqbjbEhWH4jBA
  ผ่านการโหลด QR Code เท่านั้น

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 20 กันยายน 2562 ผ่านทาง http://sook.thaihealth.or.th 
  (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์)
   

 • รายละเอียด : ปิดเทอมนี้ชวนน้อง ๆ อายุ 7-12 ปี มาค่าย SKILLs New Gen

  มาเรียนรู้ทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ใน 4 ทักษะสำคัญ คิดเป็น มีวิจารณญาณ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะการเข้าสังคม
  กับ Day Camp ค่ายสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับเด็กและเยาวชน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.

  ประเด็นเรียนรู้แต่ละวัน
  วันที่ 1 รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น ผ่านบอร์ดเกมส์
  วันที่ 2 พัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมหลากหลาย
  วันที่ 3   ฝึกฝนและต่อยอดผ่านกระบวนการละคร

  กำหนดการวันจัดกิจกรรม
  รอบที่ 1 วันที่ 1-3     ตุลาคม 2562
  รอบที่ 2 วันที่ 8-10   ตุลาคม 2562
  รอบที่ 3 วันที่ 15-17  ตุลาคม 2562

 • หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 080-212-9269 หรือ 02-589-0353 (ในเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 9.00 - 18.00 น.)