sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

เสริมพลังการอ่าน สานพลังการคิด

31 สิงหาคม 62 9.00 - 16.00 น. วิทยากร : วิทยากรทีมผู้จัดทำชุด


  • ชื่อกิจกรรม : เสริมพลังการอ่าน สานพลังการคิด
  • ชื่อวิทยากร : วิทยากรทีมผู้จัดทำชุด
  • เดือน : 31 สิงหาคม 62
  • ช่วงเวลา : 9.00 - 16.00 น.
  • สถานที่ : ห้อง Green ชั้น B1
  • รับจำนวน : -
  • ช่วงอายุ : -
  • วิธีการรับสมัคร : ส่งชื่อ-นามสกุล, อายุ, เบอร์โทร มาที่ Line :@sookpublishing

  • รายละเอียด : สาธิตการใช้คู่มือ ชุด "อ่าน อาน อ๊าน" Leveled Bok ที่ปรับโครงจาก Oxford Reading Tree ที่จะช่วยให้เด็กฝึกอ่านตีความและจินตนาการได้ด้วยตัวเอง