sook by สสส

สำรวจโลกภายในด้วยการเขียน

17 สิงหาคม 62 13.00-15.00 น. วิทยากร : วิโรจน์ ตระการวิจิตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครธน


  • ชื่อกิจกรรม : สำรวจโลกภายในด้วยการเขียน
  • ชื่อวิทยากร : วิโรจน์ ตระการวิจิตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครธน
  • เดือน : 17 สิงหาคม 62
  • ช่วงเวลา : 13.00-15.00 น.
  • สถานที่ : ห้องสร้างปัญญา ชั้น 2
  • รับจำนวน : 40 คน
  • ช่วงอายุ : -
  • วิธีการรับสมัคร : ส่งชื่อ-นามสกุล, อายุ, เบอร์โทร มาที่ Line : @sookpublishing

  • รายละเอียด : ทุกวันเราใยชีวิตไปกับโลกภายนอกแต่โลกภายในเรากลับถูกทอดทิ้ง ทำให้เราลืมติดต่อพูดคุยกับตัวเองอย่างลึกซึ้ง มาร่วมพูดคุย พร้อม Workshop การเขียนเพื่อเป็นการสำรวจโลกภายในทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีทั้งกับตัวเองและผู้อื่นได้