sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

Palliative Care ก่อนถึงวันสุดท้าย

24 สิงหาคม 62 13.00-16.00 น. วิทยากร : พญ.สุดาทิพ ศิริชนะ หัวหน้าศูนย์บริหารงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


  • ชื่อกิจกรรม : Palliative Care ก่อนถึงวันสุดท้าย
  • ชื่อวิทยากร : พญ.สุดาทิพ ศิริชนะ หัวหน้าศูนย์บริหารงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • เดือน : 24 สิงหาคม 62
  • ช่วงเวลา : 13.00-16.00 น.
  • สถานที่ : ห้อง Green ชั้น B1
  • รับจำนวน : -
  • ช่วงอายุ : -
  • วิธีการรับสมัคร : สนใจสมัครได้ที่ E-mail : SOOKAGEING@gmail.com หรือโทร 097-045-4410

  • รายละเอียด : ทุกคนล้วนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจวบจนวินาทีสุดท้าย สูงวัย แต่สำหรับผู้ปวยโดยเฉพาะผู้ปวยระยะสุดท้าย/ติดเตียง การปฏิบัติเพื่อดูแลหรือพยุงชีพย่อมแตกต่างออกไป มาหาคำตอบการเตรียมความพร้อมในการจัดการ เพื่อลดภาระ ลดความทุกข์ทรมาณ ให้ช่วงสุดท้ายของชีวิต มีความสง่างามมากที่สุด เท่าที่ทำได้ด้วยหลักการของ Palliative Care