sook by สสส

รู้ไว้ ไม่ (เฉื่อย) ชา

สิงหาคม 62 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร. เอกราช บำรุงพืชน์ ผู้เชี่ยวชาญโภชนาการชะลอวัย มหาวิทยาลัยมหิดล


 • ชื่อกิจกรรม : รู้ไว้ ไม่ (เฉื่อย) ชา
 • ชื่อวิทยากร : ผศ.ดร. เอกราช บำรุงพืชน์ ผู้เชี่ยวชาญโภชนาการชะลอวัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เดือน : สิงหาคม 62
 • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
 • สถานที่ : ณ ห้องสร้างปัญญา ชั้น 2
 • วิธีการรับสมัคร : (ลงทะเบียน 12.30 น.)
  สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัตติรัศน์ เปาริก โทร. 081-810-9170

 • รายละเอียด :
  รู้ไว้ ไม่ (เฉื่อย) ชา

  มาเรียนรู้อีกหนึ่งความเสี่ยงสุขภาพในผู้สูงวัยกับโรคปลายประสาทอักเสบ (อาการมือชา เท้าชา)  ถึงสาเหตุ วิธีสังเกตสัญญาณ แนวทางการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยง  และการบริโภคเพื่อให้ได้สารอาหารช่วยป้องกัน บรรเทาอาการ พร้อมการตอบปัญหาเชิงลึก และ Workshop ทำลูกบีบบริหารมือ กระตุ้นระบบประสาทจากถั่วเขียวและถุงเท้า

  พิเศษ : รับการตรวจคัดกรองอาการปลายประสาทอักเสบด้วยเครื่อง Vibrometer จากบุคลากรทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ช่วง 10.00-15.00 น.

  แล้วพบกันวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 256