sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

SOOK Training หลักสูตร “วงกลองดรัมเซอร์เคิ้ล...จังหวะแห่งความเข้าใจ

กันยายน 62 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (1 วัน)ไปเช้า-เย็นกลับ ณ ห้อง 413 ชั้น 4 เวลา 9.00 – 17.00 น. วิทยากร : นริศ มณีขาว วิทยากร (กระบวนกร) ผู้ให้การปรึกษา นักเขียน นักดนตรีนานกว่า 40 ปี Certificate Drum Circle & Drum Healing จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT) สหรัฐอเมริกา


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Training หลักสูตร “วงกลองดรัมเซอร์เคิ้ล...จังหวะแห่งความเข้าใจ
 • ชื่อวิทยากร : นริศ มณีขาว วิทยากร (กระบวนกร) ผู้ให้การปรึกษา นักเขียน นักดนตรีนานกว่า 40 ปี Certificate Drum Circle & Drum Healing จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT) สหรัฐอเมริกา
 • เดือน : กันยายน 62
 • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (1 วัน)ไปเช้า-เย็นกลับ ณ ห้อง 413 ชั้น 4 เวลา 9.00 – 17.00 น.
 • สถานที่ : ณ ห้อง 413 ชั้น 4
 • รับจำนวน : 30 ท่าน
 • วิธีการรับสมัคร : (ลงทะเบียน 8.30 น.) รับจำนวน 30 ท่าน

  สมัครได้ที่ https://forms.gle/X8Xfetc5JaFwpb6v7
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.06-2007-8613 หรือ sookdee58@gmail.com
   

 • รายละเอียด : กลอง..นอกจากเป็นเครื่องดนตรีแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้เชื่อมโยงชีวิต อารมณ์ จิตใจ จิตวิญญาณแห่งความเข้าใจ... เข้าใจตัวเราเอง เข้าใจผู้อื่น รวมทั้งฟื้นฟูพลังชีวิตอีกด้วย การตีกลองร่วมกันเป็นภาษาสากลที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องใช้คำพูด ไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านดนตรีมาก่อน ... เมื่อเราตีกลองร่วมกัน จังหวะจะนำเราให้ใกล้ชิดซึ่งกันและกันด้วยความเคารพและกล้าหาญที่จะเคลื่อนสู่การรักษาแผลในจิตใจและฟื้นคืนพลังชีวิตสู่ความหวังร่วมกัน ...

  วันนี้ SOOK ขอชวนมาร่วมเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของวงกลองแห่งความเข้าใจด้วยกัน

  อบรม วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (1 วัน) ไปเช้า-เย็นกลับ
  ณ ห้อง 413 ชั้น 4 เวลา 9.00 – 17.00 น.

 • หมายเหตุ :  * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม / มีอาหารว่างบริการในวันจัดอบรม 
   * เป็นหลักสูตรเช้าไปเย็นกลับ  ไม่มีบริการที่พักค้างคืน
   * หลังจากกรอกใบสมัครกรุณารอการติดต่อกลับ ผู้ได้รับการตอบรับทางโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม
   * รับสมัครอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี