sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

SOOK Market Food For Fit ออกกำลังกายแล้วกินอะไรดี???

กันยายน 62 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัติพร นกแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการการกีฬา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 • ชื่อกิจกรรม : SOOK Market Food For Fit ออกกำลังกายแล้วกินอะไรดี???
 • ชื่อวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัติพร นกแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการการกีฬา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เดือน : กันยายน 62
 • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
 • สถานที่ : ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201
 • วิธีการรับสมัคร : สมัครที่คุณพลอย โทร.097-0454410
  Email.sookmarket60@gmail.com
  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

 • รายละเอียด : SOOK Market

  Food For Fit  ออกกำลังกายแล้วกินอะไรดี???
   
  พบคำตอบเรื่องก่อนและหลังออกกำลังกายควรกินอะไร จึงจะได้พลังงานเหมาะสม และช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพด้านกีฬาให้ดีขึ้น พร้อม Work Shop เมนูแนะนำสำหรับผู้รักการออกกำลังกาย

  SOOK MARKET เดือนกันยายนนี้ พบกับ “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วังน้ำเขียว” ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล สะอาด ปลอดสารพิษ ส่งตรงจากเกษตรกรจากวังน้ำเขียว
  พบกันวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562  เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ