sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

มูลนิธิหมอชาวบ้าน “สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์”

สิงหาคม 62 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม เวลา 13.30 – 16.30 น. วิทยากร : ผศ.พญ. สิรินทรฉันศิริกาญจน ผู้เขี่ยวชาญด้านสมองเสื่อม


 • ชื่อกิจกรรม : มูลนิธิหมอชาวบ้าน “สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์”
 • ชื่อวิทยากร : ผศ.พญ. สิรินทรฉันศิริกาญจน ผู้เขี่ยวชาญด้านสมองเสื่อม
 • เดือน : สิงหาคม 62
 • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ Event Hall ชั้น 2
 • วิธีการรับสมัคร : ส่ง ชื่อ นามสกุล อายุ และเบอร์โทร
  ส่งมาที่ E-mail : healthkm.training@gmail.com หรือส่ง SMS
  มาที่เบอร์ 094-095-1635
  Line : Folkdoctor, Facebook : มูลนิธิหมอชาวบ้าน, www.doctor.or.th

 • รายละเอียด : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

  “สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์”
  อัลไซเมอร์เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ แต่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะเป็นอัลไซเมอร์ แล้วมีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้บางคนเป็น บางคนไม่เป็น
   มารู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยง วิธีสังเกตอาการ และแนวทางดูแลตนเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งอาจนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์กันเถอะ


  แล้วพบกันวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม เวลา 13.30 – 16.30 น.