sook by สสส

มาปลูกผักกัน ตอน ผักสลัดในเมือง

สิงหาคม 62 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยากร : คุณชูเกียรติ โกแมน ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการสวนผักคนเมือง


  • ชื่อกิจกรรม : มาปลูกผักกัน ตอน ผักสลัดในเมือง
  • ชื่อวิทยากร : คุณชูเกียรติ โกแมน ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการสวนผักคนเมือง
  • เดือน : สิงหาคม 62
  • ช่วงเวลา : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
  • สถานที่ : ณ แปลงผักสาธิตชั้น 6
  • รายละเอียด : ด้วยกระแสรักสุขภาพ คนจึงนิยมทานผักสลัดเพิ่มขึ้น แต่น้อยคนจะรู้ว่าผักสลัดนั้นปลูกเองได้ง่าย ๆ   มาเรียนรู้วิธีปลูกผักสลัดออร์แกนิกอย่างปลอดภัยไร้สารเคมีไว้กินเองตลอดทั้งปีกันเถอะ
    พบกันวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00  น.